Obrazovanje trenera u organizaciji HBS

Hrvatski Biciklistički Savez (HBS) je na svojim službenim stranicama objavio upitnik za osposobljavanjem biciklističkih trenera, u svrhu izrade obrazovnog plana za 2018. godinu.

Program stručnog osposobljavanja provodit će se u suradnji Hrvatske olimpijske akademije i Hrvatskog biciklističkog saveza, sa ciljem povećanja broja biciklističkih trenera, a u skladu sa Zakonom o športu, što će posljedično klubovima i savezima omogućiti angažiranje stručnog trenera te licenciranje istog, provođenje projekata, pokretanje biciklističkih škola i puno drugih aktivnosti.

OVDJE možete skinuti upitnik kojeg trebate popuniti i ovjerenog vratiti na mail ureda HBSa: ured.hbs@gmail.com u roku od 14 dana.

Više informacija možete pronaći na HBS.hr 

HBS-upitnik-o-obrazovnim-potrebama.doc

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More