Napravljena prva biciklistička karta Tuzle

Biciklistički klub Tuzla i Oxygen Bike Club Tuzla su došli na ideju da naprave prvu biciklističku kartu grada Tuzle i da je poklone voljenom gradu.

Od ideje do realizacije prošlo je skoro 12 mjeseci. Članovi ova dva kluba su marljivo radili i poslije napornog i mukotrpnog rada na terenu i za računarom danas imamo gotovu kartu biciklističkih staza Tuzle i njene okoline.

Činjenica je da staze nisu obilježene ni vertikalnom ni horizontalnom signalizacijom, a karta ima za cilj da se promoviše biciklizam kao zdravo i ekološki poželjno sredstvo prevoza, kao i da se Tuzla u budućnosti uz pomoć Gradske uprave promoviše u turističku destinaciju koja će privući što više cikloturista, kako u Tuzlu tako i u Tuzlanski kanton.

Izradu ovog projekta finansijski je podržala Turistička zajednica TK.

Kartu možete preuzeti na linku: http://biciklistickiklubtuzla.ba/#usluge

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More