Postavljena još dva biciklistička stajališta u gradu Vukovaru

Hrvatsko ministarstvo turizma dodijelilo je putem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini Fonda za razvoj turizma potporu Gradu Vukovaru za postavljanje dva biciklistička stajališta i radove potrebne za postavljanje istih u sklopu provedbe projekta „Uređenje odmorišta na cikloturističkoj ruti EuroVelo6".

Biciklistička stajališta su postavljena na lokacijama u neposrednoj blizini Vodotornja te na parkiralištu kod Muzeja vučedolske kulture. Kao i prethodna, postavljena na lokacijama u gradu Vukovaru, i ova stajališta su čvrste metalne, nehrđajuće konstrukcije s nadstrešnicom u čiji je zadnji dio integriran pano na koji je aplicirana karta grada Vukovara. U unutrašnjosti nadstrešnice integrirana je klupa s LED rasvjetom. U stajalištu se nalazi kutija sa osnovnim alatom za popravak bicikla. Ključeve od kutija s alatom možete preuzeti u suvenirnici Danubius ili u Muzeju vučedolske kulture.

U sklopu provedbe ovog projekta, također su naručena i 2 spiralna stalka postavljena pored biciklističkih stajališta.

Nastavak je to uređenja javne turističke infrastrukture duž cikloturističke rute EuroVelo6, priopćeno je iz Grada Vukovara.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More