BSCG najavio usku suradnju između klubova

Danas je na incijativu Biciklističkog kluba "Leotar" sa Trebinja u Podgorici održan radni sastanak kome su bili prisutni predsjednik BK "Leotar", Blagoje Rosandić- Rosi i predsjednik Biciklističkog saveza Crne Gore Branko Hajduković.

Tema je bila buduća sportska saradnja. Hajduković je predsjednika Rosandića upoznao da sa crnogorske strane sa Biciklističkim klubom "Leotar" sportsku saradnju žele da uspostave: Biciklistički klub "Ciclomont" iz Bijelog Polja, Biciklistićki klub "Pljevlja" i Biciklistički klub "Mornar" iz Bara.

Dogovor o budućoj sportskoj saradnji biće preciziran već prvih mjeseci 2018. godine kada će pomenuti klubovi usvojiti svoje programe rada i Kalendare takmičenja.

Info: BSCG

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More