Održana Skupština Biciklističkog Saveza Crne Gore

U smiraj još aktualne 2017. godine i u vremenu kada se sumiraju i vrednuju postignuti rezultati u godini koja broji svoje poslednje dane nijesu izostali ni crnogorski biciklisti.

Godišnja izvještajna  i programska Skupština Biciklističkog saveza Crne Gore  održana u Svečanom salonu Predsjednika Opštine Bijelo Polje koja je u Dnevnom redu imala  veliki broj tačaka, a koje su savjestno razmatrane i usvajane. Prisutnost na Skupštini bila je više nego očekivana, jer su kvorum činili predstavnici svih aktuelnih crnogorskih biciklističkih klubova.

Najstariji crnogorski biciklistički klub sa skoro četrdesetogodišnjim trajanjem predstavljao je Potpredsjednik Kluba Milorad Rmandić. "BK Monar" predstavljao je  Stefan Bajčeta, koji je ujedno bio i predstavnik Savjeta biciklista, dok je novoformirani Biciklistički klub "Sutorman" iz Bara čiji se biciklisti takmiče u Downhillu predstavljao  Jovan Babović koji je u BSCG na dužnosti Selektora Reprezentacije Crne Gore.

Biciklistički klub "Pljevlja" na ovoj Skupštini zastupao je Nikola Rakonjac. Predstavnik jedine NVO "Putevima Kralja Nikole" koja u svom programu ima isključivo biciklistički sport i organizaciju vrhunskih biciklističkih trka predstavljao je Zdravko Janjušević inače Generalni sekretar BSCG. Vojislav Hajduković zastupao je Profesionalni biciklistički klub "Ciclomont", a Goran Cerović novoformitani UCI XC TEAM  "Pljevlja" Montenegro.

Savez biciklističkih sudija Crne Gore predstavljao je Predsjednik Živko Senić tako da je  na ovoj Skupštini bilo prisutno devet  aktuelnih crnogorskih biciklističkih organizacija.

Dobro pripremljeni radni materijali  pomogli su da izvještajni i programski materijali budu jednoglasno i bez primjedbi usvajani.

Nije bilo primjedbi ni na Pravilnik o licenciranju biciklista za 2018. godinu koji će biti u primjeni od dana usvajanja.

I u izbornom dijelu Skupštine nije bilo dileme koji su biciklisti bili najbolji u 2017. godini i sve odluke su bile jednoglasne.

Za najboljeg biciklistu Crne Gore u konkurenciju "Elite"  u 2017. godini izabran je Pljevljak Goran Cerović.

 U kategoriji "Under 23" Baranin Stefan Bajčeta, kod  "Juniora" Aleksandar Bošković, "Kadeta" Emin Idrizović i "Mlađih Kadeta"  Filip Živković, sva tri iz Biciklističkog kluba "Ciclomont" iz Bijelog Polja.

I na kraju, poslije dugog vremena u kome su dominirali Bjelopoljci,  za najbolji Biciklistički klub izabran je BK "Pljevlja".

U prilogu članka su rezultati Gorana Cerovića postignuti u 2017. godini.

 

POSEBNO PRIZNANJE

VELIKE AMBICIJE BK "SUTORMAN" – Na Skupštini Biciklističkog saveza Crne Gore posebna priznanja  upućena su novoformnitanom klubu "Sutorman" iz Bara. Barski entuzijasti, predvođeni Aleksandrom Trifinovićem (Trifketom) isključivo zahvaljujući svojim angaživanjem su na Planini Sutorman izgradili vrhunsku biciklističku statu za biciklistički spust na kojoj su organizovali nekoliko međunarodnih trka na kojim su Barani imali više sportskih uspjeha.

Cijeneći te rezultate, Skupšptina BSCG odlučila je da se dodijele sportska priznanja :

Miljanu Prodasnoviću najboljem u ovoj biciklističkoj disciplini u konkurenciji "Elite",
Aleksandtu Trifunoviću u konkurenciji "Mastersi",
Draganu Trikfunoviću u konkurenciji "Juniori",

Sportska odličja izabranim biće uručena na svečanosti koja će se  održati u Baru tokom januara 2018.

Branko Hajduković

Goran.Cerovic.Pregled.Rezultata.docx

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More