Neophodne strateške promjene u razvoju crnogorskog biciklizma

Biciklizam u Crnoj Gori poslednjih nekoliko godina prolazi kroz veoma težak period koji je rezultirao 12. januara ove godine, brisanjem Biciklističkog saveza Crne Gore, po drugi put u posljednjih godinu dana, iz registra sportskih organizacija Crne Gore, od strane Ministarstva sporta Crne Gore.

Problemi u brisanom Biciklističkom savezu Crne Gore, koji postoje dugi niz godina, počeli su se usložnjavati kada je većina registrovanih biciklističkih klubova u Crnoj Gori (7 od ukupno 13 registrovanih amaterskih biciklističkih klubova) tražila korjenite promjene. Do usložnjavanja problema došlo je zbog dugogodišnjeg samovoljnog upravljanja Biciklističkim Savezom  Crne Gore jednog čovjeka i ujedno jedinog predsjednika Saveza u njegovoj 24-godišnjoj istoriji.

Za posljedicu je crnogorski biciklizam dobio smanjenje broja sportista (svega desetak aktivnih takmičara),  nedovoljan broj ideja, kao i nedostatak strategije razvoja biciklizma. Te činjenice predstavljale su alarm za zahtjevanje promjena, koje bi doprinijele da biciklizam zauzme mjesto koje mu treba pripadati. U prilog veoma nesređenog stanja i lošeg upravljanja Biciklističkim savezom Crne Gore govori i činjenica da Ministarstvo sporta Crne Gore na poslednja tri konkursa o raspodjeli sredstava  sportskim organizacijama, nije prepoznalo kvalitet koji bi zavrijedio njihovu pažnju, kroz dodjelu sredstava za funkcionisanje Biciklističkog saveza. To je u brisanom Biciklističkom savezu Crne Gore izazavalo iznenađenje i nevjericu.

Međutim, pokazalo da osobe koje godinama na legitiman način obavljaju funkcije u crnogorskom biciklizmu ne prepoznaju osnovne razloge, koji su prethodno navedeni, a koji su doveli do nefunkcionalnosti saveza, već vođeni sitnosopstveničkim interesima žele odgovornost prebaciti na nekoga drugoga, navodno se baveći svojom neskrivenom posvećenošću crnogorskom biciklizmu, čijih rezultata smo svi očigledno svjesni i čiji rezultat su takmičari koji se mogu prebrojati na prstima jedne ruke. Pitamo se, da li je to rezultat 24-godišnjeg rada brisanog Biciklističkog saveza Crne Gore i uloženih materijalnih i intelektualnih sredstava u razvoj crnogorskog biciklizma?   

U okviru svih nevedenih problema, pojavljuju se i propusti nekadašnje Uprave za Mlade i Sport Crne Gore koji su doveli su do legitimisanja bivšeg Biciklističkog saveza Crne Gore na nelegitimnim osnovama. To je dovelo do pokretanja inspekcijskog nadzora i utvrđen je niz nepravilnosti, što je nažalost i rezultiralo brisanjem Biciklističkog saveza Crne Gore iz registra sportskih organizacija Crne Gore, odlukom Ministarstva sporta Crne Gore.

Brisanjem starog Biciklističkog saveza Crne Gore, koji je pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, nije se stalo na kraj narušavanju statusa crnogorskog biciklizma, jer brisani, odnosno nelegitimni Biciklistički savez Crne Gore, koji ne može pod upravnim sporom obavljati svoju funkciju, svojim radom i dalje stvara konfuziju u biciklističkim krugovima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, predstavljajući se u međunarodnim biciklističkim organizacijama legitimnim predstavnikom crnogorskog biciklizma, dok biciklizam u Crnoj Gori trpi nenadoknadive gubitke u sportskom, stručnom i organizacionom pogledu. Takmičari i službeno osoblje klubova koji ne podržavaju brisani, odnosno nelegitimni Biciklistički savez, svakodnevno trpe štetu neosnovanim tužbama, ucjenama i suspenzijama od strane tog Saveza, kao kaznu za nelojalnost i javno iskazani otpor nezakonitom postojanju i odlukama brisanog Biciklističkog saveza Crne Gore, što u svakom slučaju ugrožava njihovu sportsku egzistenciju i postojanje.

U ime većine registrovanih amaterskih biciklističkih klubova Crne Gore, molimo nadležne institucije da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti, kako bi se problem riješio na primjeren način i tako otpočeo proces konsolidovanja crnogorskog biciklizma. Posebno kako bi se aktivnim takmičarima i budućim generacijama biciklista, stvorili uslovi za nesmetan razvoj i takmičenje pod okriljem međunarodnih sportskih i biciklističkih organizacija, što je većini u crnogorskom biciklizmu trenutno uskraćeno.

U potpisu registrovani amaterski biciklistički klubovi Crne Gore:

"Perun" – Nikšić
"Njegoš" – Cetinje
"Ari bike" – Podgorica
"Džada" – Podgorica
"MFR–Tempo" – Bijelo Polje
"PBK Flash" – Nikšić
"Budva" – Budva 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More